Thumb 5df98e8f93fe97385b478298979b6aac08b8ab0b
3a65dd1f3b25ce48663a9ecf9d2e118b40c242d0

Annemijn Oversier

Ik collecteer omdat:

Ik Plan steun in haar werk aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes en Girl Power projecten.
13

donaties

€ 89

ingezameld