Thumb c6724d2fea6f4f6e9005d6bdc5bfe7acf4051eb6
3a65dd1f3b25ce48663a9ecf9d2e118b40c242d0

Cat Marb

Ik collecteer omdat:

..mijn lieve (Facebook) vrienden, wanneer ik lees over meisjes die door nare organisaties ontvoerd worden omdat ze niet naar school mogen, over meisjes die uitgehuwelijk worden terwijl ze nog onbezorgd zouden moeten spelen, over meisjes die als sexslavin of in een gloeiendhete Indiase steenbakkerij aan het werk moeten, ik vind dat ik iets moet doen. Dus steun ik Plan door middel van deze digitale collectebus omdat ik het niet zelf kan oplossen. Plan zet zich in voor kinderen in landen waar het niet zo fijn geregeld is. Zetten jullie je in door iets in mijn ‘bus’ te doen? Mijn dank is groot!!
3

donaties

€ 35

ingezameld