Thumb c7f687001aa60694c9c0ef520ec80cb77b4064ca
3a65dd1f3b25ce48663a9ecf9d2e118b40c242d0

Soeverein Ons

Ik collecteer omdat:

Goede dag

Mijn naam is
Stichting
Ons
Soeverein

Als wij praten over armoede dan heeft heel Nederland 15 milj armoede
Nu wil DHR S-O-S een aktie doen wat eigenlijk onze koning moet doen
Armoede gezinnen in Nederland die nu momenteel geen
Gas
Water
Licht hebben
Voor kerstdagen aansluiting geven
€ 500.00 euro per gezin

Als iedereen in Ons land
€ 1.00 euro p/p gifte
Hoeveel armoede gezinnen maken wij op kerstdagen blij?

75% armoede

Voor meer info
+310628695992

Gegroet
DHR S-O-S

0

donaties

€ 0

ingezameld