Thumb 96f1113df01dfee636acd7371311fa1715b5c524
3a65dd1f3b25ce48663a9ecf9d2e118b40c242d0

Thea Kokke

Ik collecteer omdat:

Omdat ik op wil komen voor de rechten van meisjes zodat zij onderwijs kunnen volgen en daardoor een betere toekomst krijgen!
4

donaties

€ 310

ingezameld